โปรดเกล้ารัฐมนตรีใหม่2555

แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555

รายละเอียด

 

เข้าสู่ระบบ


จากใจเจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ (ฮกกี่)

 

 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์(ฮกกี่) 
          ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจิดจ้าศึกษาภัณฑ์(ฮกกี่) จัดจำหน่ายเครื่องเขียน แบบเรียน เครื่องใช้สำนักงาน ศูนย์บริการถ่ายเอกสาร Double A เป็นตัวแทนขายส่งกระดาษ Double A ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นยังมีมุมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กาแฟสด ไว้บริการลูกค้า โดยจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ในนามนิติบุคคล ซึ่งใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มตาม ภ.พ.20 ของกรมสรรพากรเต็มรูปแบบ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ 17 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เริ่มจดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2547
 X